www.batwit.sk

Logo batwit - tvorba a vývoj webstránok, weby

Spravovanie webstránky:

Aktualizácia obsahu

S našimi správcovskými právami pristupujeme k vášmu webu a aktualizujeme obsah podľa potreby. To zahŕňa pridávanie nových článkov, aktualizáciu informácií o produktoch a službách a udržiavanie aktuálnych kontaktných údajov.

Technická údržba

Zabezpečujeme pravidelné aktualizácie platformy WordPress, šablón a pluginov, aby sme udržali váš web bezpečný a funkčný. Monitorujeme výkon stránky a optimalizujeme rýchlosť načítavania.

Bezpečnosť a ochrana

Implementujeme bezpečnostné opatrenia, ako je ochrana proti neoprávnenému prístupu, prevencia hackingu a aktualizácie zabezpečenia, aby sme minimalizovali riziko pre váš web.

Výkaz o činnosti

Pravidelne vám poskytujeme správu o vykonanej práci, vrátane aktualizácií, zálohovania a iných úloh, ktoré sme vykonali pre váš web.

Plánovanie a stratégia

Na základe našej konzultácie vypracujeme individuálny plán správy webu. Definujeme pravidelné úlohy a ciele, ktoré zahŕňajú aktualizácie obsahu, zálohovanie, bezpečnostné opatrenia a vylepšenie výkonu.

Konzultácia a analýza

Najprv sa stretávame s vami, aby sme pochopili vaše potreby a ciele. Spoločne prehľadávame váš súčasný web a diskutujeme o prípadných oblastiach, ktoré vyžadujú pozornosť.

Zálohovanie a obnovenie

Pravidelne zálohujeme váš web, aby sme zabezpečili bezpečnosť a možnosť obnovy v prípade nečakaných problémov alebo straty dát.